9- داری چکار میکنی؟ (بیان کار در حال انجام، مکالمه تلفنی، بیان فعالیت اخیر)

Unit  

What are you doing?

درس A Lesson A
 •  فعل و حرف اضافه
 • جملات حال پیوسته
 • Actions and prepositions
 • Present continuous statements
درس B Lesson B
 • پرسیدن. . .
 • توضیح دادن. . .
 • Asking if someone can talk now
 • Expaining that you can't talk now
درس C Lesson C
 • فعالیت ها
 • سوالات حال پیوسته
 • Activities
 • Present continuous questions
درس D Lesson D
 • خواندن: ". . ." 
 • نوشتن: . . .
 • Reading: "Status Updates"
 • Writing: My status update

Warm-up

آمادگی

کارهایی که در مترو انجام می دهیم

Look at the picture. Make eight sentences about it.

Do you ever do these things on a subway, train, or bus?

سطح: 
امتیاز دهی: 
5
میانگین: 5 ( 2 رای)

5 دیدگاه ارسال شده:

افزودن دیدگاه جدید