دیکشنری آموزشی زبان انگلیسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیکشنری آموزشی لنگوئج تایز یک فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی متمایز است که برخی از ویژگی های آن به شرح زیر می باشد:

  • امکان جستجوی لغات بر اساس قسمتی از سرواژه و یا معنی
  • دارای نشانه های آوایی (تلفظ) کلمه
  • دیکشنری مصور
  • دارای کلیپ ویدیویی (آرشیو کلیپ ها به تدریج افزایش میابد)
  • دارای معادل انگلیسی از چهار دیکشنری معروف
  • همراه با مثال انگلیسی و ترجمه
  • دارای طبقه بندی موضوعی
  • طبقه بندی CEFR (از لحاظ سطح دشواری لغت)

در قسمت پایین برای جستجوی واژه ی فارسی آنرا در قسمت فارسی و برای جستجوی واژه ی انگلیسی آن را در بخش انگلیسی وارد کرده و سپس روی "جستجو" کلیک کنید.

جستجوی دیکشنری با کلمات فارسی
جستجوی دیکشنری با کلمات انگلیسی
عنوان معادل فارسی
leave someone high and dry -
Like attracts like -
LOL -
make (both) ends meet -
mind your P's and Q's -
No sweat, no sweet -
Nobody is infallible -
Nothing venture, nothing gain -
Nothing venture, nothing have -
Nothing venture, nothing have -
Nothing venture, nothing win -
Nothing venture, nothing win -
NP -
OMG -
on ice -
pay through the nose -
PLZ -
pop culture

فرهنگ عامه، فرهنگ پاپ، فرهنگ عامیانه

PPL -
Providence is always on the side of the big battalions -
pull strings -
rack your brains

به مغز خود فشار آوردن، فكر خود را سخت‌ به‌ كار انداختن‌

raise a stink -
ring a bell

(محاوره) آشنا بودن، به نظر آشنا آمدن

scrape the bottom of the barrel

ته دیگ را در آوردن، تا آخر بهره برداری کردن، شیره ی چیزی را کشیدن، از بدها هم استفاده کردن

صفحه‌ها