دیکشنری آموزشی زبان انگلیسی

دیکشنری آموزشی لنگوئج تایز یک فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی متمایز است که برخی از ویژگی های آن به شرح زیر می باشد:

  • امکان جستجوی لغات بر اساس قسمتی از سرواژه و یا معنی
  • دارای نشانه های آوایی (تلفظ) کلمه
  • دیکشنری مصور
  • دارای کلیپ ویدیویی (آرشیو کلیپ ها به تدریج افزایش میابد)
  • دارای معادل انگلیسی از چهار دیکشنری معروف
  • همراه با مثال انگلیسی و ترجمه
  • دارای طبقه بندی موضوعی
  • طبقه بندی CEFR (از لحاظ سطح دشواری لغت)

در قسمت پایین برای جستجوی واژه ی فارسی آنرا در قسمت فارسی و برای جستجوی واژه ی انگلیسی آن را در بخش انگلیسی وارد کرده و سپس روی "جستجو" کلیک کنید.

جستجوی دیکشنری با کلمات فارسی
جستجوی دیکشنری با کلمات انگلیسی
عنوان معادل فارسی
You can lead a horse to water, but you can't make him drink

هیچ کاری با زور انجام نمی شود.

You can't judge a book by its cover

از روی ظاهر قضاوت نکن.

ما برون را ننگریم و قال را      ما درون را بنگریم و حال را

نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر

You can't make an omelet without breaking a few eggs

بی مایه فطیر است.

هرکه را طاووس خواهد جور هندوستان کشد.

you scratch my back and I'll scratch yours -
YW -
zoo

باغ وحش

اصطلاح out on a limb -
اصطلاح تمام سعی و توان خود را بکار بستن -

صفحه‌ها