دیکشنری آموزشی زبان انگلیسی

دیکشنری آموزشی لنگوئج تایز یک فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی متمایز است که برخی از ویژگی های آن به شرح زیر می باشد:

 • امکان جستجوی لغات بر اساس قسمتی از سرواژه و یا معنی
 • دارای نشانه های آوایی (تلفظ) کلمه
 • دیکشنری مصور
 • دارای کلیپ ویدیویی (آرشیو کلیپ ها به تدریج افزایش میابد)
 • دارای معادل انگلیسی از چهار دیکشنری معروف
 • همراه با مثال انگلیسی و ترجمه
 • دارای طبقه بندی موضوعی
 • طبقه بندی CEFR (از لحاظ سطح دشواری لغت)

در قسمت پایین برای جستجوی واژه ی فارسی آنرا در قسمت فارسی و برای جستجوی واژه ی انگلیسی آن را در بخش انگلیسی وارد کرده و سپس روی "جستجو" کلیک کنید.

جستجوی دیکشنری با کلمات فارسی
جستجوی دیکشنری با کلمات انگلیسی
عنوان معادل فارسی
check

1- چک کردن، بررسى‌ كردن‌، وارسيدن‌، معاينه‌ كردن‌

2- بررسى‌، بازبينى‌، وارسى‌، بازسنجى‌، مقابله‌ 

cheese

پنیر

chef

سرآشپز

chess

شطرنج

chicken

گوشت‌ مرغ‌ يا خروس‌ (به‌ ويژه‌ اگر جوان‌ باشد)

جوجه‌ مرغ‌، پرنده‌ كوچك‌

بچه‌، مردجوان‌

chicken-out

جا زدن، ترسیدن، عقب نشستن

chickpea

(گياه‌ شناسى‌)

 • نخود (گياه‌ ساليانه‌اى به‌ نام‌ لاتين‌ m‏u‏n‏i‏t‏e‏i‏r‏a‏ r‏e‏c‏i‏C‏ از خانواده‌ى a‏e‏p‏) (در امريكا o‏z‏n‏a‏b‏r‏a‏g‏ مى‌گويند)
 • تخم‌ اين‌ گياه‌، نخود ايرانى‌، نخود آبگوشتى‌، نخود سفيد
children

بچه‌ ها، كودکان، فرزندان پسر يا دختر (پيش‌ از بلوغ‌)

chilean -
chilly
 1. (هوا) سرد
 2. (شخص) سرد، خشک، غیر دوستانه
 3. (لبخند) بی روح، مرده، یخ زده
chinese

چینی، وابسته‌ به‌ چين‌ و مردم‌ آن‌ 

clear the air

برطرف کردن سوء تفاهم

close

بسته ، تنگاتنگ ، نزدیک به هم

تحت مراقبت

دور از انتظار

نزدیک ، مجاور

صمیمی 

در شرف ، نزدیک به

بستن 

Clothes do not make the man

تن آدمی شریف است به جان آدمیت          نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

cloudy

ابری 

غیر شفاف

 

club

باشگاه ، انجمن ، کانون

گرز ، چوگان ، باتون

با جوبدستی یا چماق زدن

خاج ، گشنیز

کلوپ شبانه

coat

كت‌، فرنج‌، نيم‌تنه، پالتو

coffee

قهوه

coffee table

میز پیشدستی

coin
 1. سکه، پول خرد
 2. سکه زدن، ضرب کردن
 3. (واژه) ساختن
cold

سرد

سرما ، برودت ، هوای سرد

( موتور، تایر و غیره ) گرم نشده

احساس سردی

خشک و بی روح

سرد مزاج

سرما خوردگی

 

 

collision

تصادف، به هم خوردن

comb
 1. شانه
 2. تاج خروس
 3. شانه کردن، شانه زدن
 4. گشتن، جستجو کردن
comment

1- نظر، عقيده‌، اظهار، گفته‌، توضيح‌، تفسير، گزاره‌.

2- اظهار نظر كردن‌، نظر دادن‌، توضيح‌ دادن‌، تفسير كردن‌، تفسير و حواشى‌ نوشتن‌

confident

دارای اعتماد به نفس

مطمئن ، خاطر جمع 

رازگو

 

صفحه‌ها