دیکشنری آموزشی زبان انگلیسی

دیکشنری آموزشی لنگوئج تایز یک فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی متمایز است که برخی از ویژگی های آن به شرح زیر می باشد:

  • امکان جستجوی لغات بر اساس قسمتی از سرواژه و یا معنی
  • دارای نشانه های آوایی (تلفظ) کلمه
  • دیکشنری مصور
  • دارای کلیپ ویدیویی (آرشیو کلیپ ها به تدریج افزایش میابد)
  • دارای معادل انگلیسی از چهار دیکشنری معروف
  • همراه با مثال انگلیسی و ترجمه
  • دارای طبقه بندی موضوعی
  • طبقه بندی CEFR (از لحاظ سطح دشواری لغت)

در قسمت پایین برای جستجوی واژه ی فارسی آنرا در قسمت فارسی و برای جستجوی واژه ی انگلیسی آن را در بخش انگلیسی وارد کرده و سپس روی "جستجو" کلیک کنید.

جستجوی دیکشنری با کلمات فارسی
جستجوی دیکشنری با کلمات انگلیسی
عنوان معادل فارسی
freak out

ترسیدن، وحشت کردن، از کوره در رفتن، قاطی کردن

fridge

یخچال

friend

دوست، رفیق، متحد، متفق‌، مشفق‌، دوست‌دار، دوستار، يار

friendly

دوستانه، صمیمانه

دوست داشتنی ، مهربان

مساعد ، یار ، یاور 

frog

قورباغه

front

روبروی

fruit salad

سالاد میوه

funny

خنده دار ، مضحک ، بامزه

غیر عادی ، عجیب و غریب

گول زننده ، حقه باز

 

Gambling is getting nothing for something

قمار برد ندارد چرا که از اول       قمار بازی گفتند نی قمار بری

game

بازى، سرگرمى‌، بازى ورزشى‌، جست‌ و خيز، گيم‌، مسابقه

gas station

پمپ بنزین

generous

کریم ، سخی ، بخشنده

بزرگ ، پربرکت 

سخاوتمندانه

get in sb's hair -
get out of here

1- ترک کردن، خارج شدن، بیرون رفتن

2- نه بابا، شوخی میکنی، بی خیال

get the ball rolling

کاری را آغاز کردن، استارت کاری را زدن

get up

بیدار شدن

get your act together

خود را جمع و جور کردن

(برای کاری) عزم را جزم کردن

کمر همت بستن

بهتر عمل کردن

give someone the slip -
go

رفتن‌، عزيمت‌ كردن‌، عازم‌ شدن‌، راهى‌ شدن‌، 

امتحان‌ كردن‌

go ape

ديوانه‌ شدن‌، رفتار دیوانه کردن
هيجان‌ زده‌ شدن‌

 

go fly a kite -
go it alone

به تنهایی عمل کردن ، تنها زندگی کردن

go to the dogs -
God helps those who help themselves

از تو حرکت از خدا برکت.

golf

گلف بازی کردن، بازی گلف

 

صفحه‌ها