اصطلاح out on a limb

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

اصطلاح
اصطلاح out on a limb
در وضعیت خطر ناک، دست تنها، در معرض خطر
معنی: 

اصطلاح out on a limb  وقتی به کار میره که شما عقیده ای داشته باشی که با اکثریت افراد متفاوت باشه و طرفدار نداشته باشه و در نتیجه شما دست تنها و بدون کمک بشید و احتمالاً خودتون یا موقعیت شغلیتون در معرض خطر قرار بگیره. لغت limb به تنهایی به معنای دست، پا و یا "دست و پا" هست ومعنای کلمه به کلمه ی این اصطلاح میشه "بیرون روی یک پا ایستادن". اصطلاح out on a limb معمولاً یه یکی از این دو صورت استفاده میشه:

Go out on a limb, Be on a limb

مثال:

سناتور میدونست که اگه با طرح اصلاحات بیمه موافق کنه موقعیتش به خطر میفته The senator knew if he agreed with the reform insurance program, he would be out on a limb.
دوست علی به خاطر کمک به ما موقعیت خودشو به خطر انداخت. (ریسک یزرگی کرد) Ali's friend went out on a limb to help us.
اگه وکیل مدافع شما (برای اثبات) این اطلاعات رو نداشت، اینجوری خودشو به خطر نمینداخت. If your attorney didn't have the data, he wouldn't go out on a limb this way.
مثال: 

The senator knew if he agreed with the reform insurance program, he would be out on a limb. The public wouldn’t really like the program and would get angry. That could certainly jeopardize his position.