8- در محله (بیان موقعیت مکانها، پرسیدن و بیان آدرس، صحبت درباره مکانهای تفریحی)

Unit  

بخش 

In the neighborhood

در محله

این هشتمین بخش از دوره آنلاین آموزش زبان هست که بر اساس دوره ی Four Corners نوشته شده است. در این بخش به بررسی امور روزانه ای می پردازیم که همگی ما انجام میدهیم. پس از مطالعه ی این بخش شما قادر خواهید بود:

 • درباره ی بیان موقعیت مکانها صحبت کنید.
 • آدرس را بیان کنید و یا از دیگران بپرسید.
 • راجع به مکانهای تفریحی صحبت کنید.
درس A Lesson A
 • مکانها
 • حروف اضافه مکان
 • Places in the neighborhood
 • Prepositions of location
درس B Lesson B
 • پرسیدن آدرس
 • Asking for directions
درس C Lesson C
 • مکانهای تفریحی
 • گرامر there is, there are
 • Places to visit
 • There is, there are
درس D Lesson D
 • خواندن: "..." 
 • نوشتن: پوستر گروهی
 • Reading: "Monterey Bay Aquarium"
 • Writing: Group poster

Warm-up

آمادگی

 

محله

Look at the picture. Make six sentences about it.

Where can you do these things?

 • buy glasses
 • buy some fruit
 • check mail
 • eat lunch
 • get a book
 • see a movie

 

سطح: 
امتیاز دهی: 
5
میانگین: 5 (1 vote)

افزودن دیدگاه جدید