معنی این جمله؟

سلام معنی دقیق این جمله چیه؟

The preceding println() method is used to print data on the system console (command window).

 

امتیاز دهی: 
0
No votes yet

در محیط command window یا terminal (در حالتی که GUI نداریم )، روش println برای چاپ در کنسول سیستم استفاده می شود.

امتیاز دهی: 
0
No votes yet

افزودن دیدگاه جدید