معنی این جمله؟

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

سلام معنی دقیق این جمله چیه؟

The preceding println() method is used to print data on the system console (command window).

 

در محیط command window یا terminal (در حالتی که GUI نداریم )، روش println برای چاپ در کنسول سیستم استفاده می شود.