ترجمه جاهای دیدنی تهران

ترجمه ی جمله زیر رو لطفا بگید

جاهای دیدنی تهران کجاست؟

- What are the tourist attractions in Tehran?

- What are Tehran attractions?

- What interesting places are there in Tehran?

افزودن دیدگاه جدید