ترجمه رفتگر شهرداری

ترجمه ی جمله ی 

رفتگر در شهرداری کار میکند چی میشه؟

افزودن دیدگاه جدید