اصطلاح out on a limb

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

اصطلاح
اصطلاح out on a limb
در وضعیت خطر ناک، دست تنها، در معرض خطر
معنی: 

اصطلاح out on a limb  وقتی به کار میره که شما عقیده ای داشته باشی که با اکثریت افراد متفاوت باشه و طرفدار نداشته باشه و در نتیجه شما دست تنها و بدون کمک بشید و احتمالاً خودتون یا موقعیت شغلیتون در معرض خطر قرار بگیره. لغت limb به تنهایی به معنای دست، پا و یا "دست و پا" هست ومعنای کلمه به کلمه ی این اصطلاح میشه "بیرون روی یک پا ایستادن". اصطلاح out on a limb معمولاً یه یکی از این دو صورت استفاده میشه:

Go out on a limb, Be on a limb

مثال:

سناتور میدونست که اگه با طرح اصلاحات بیمه موافق کنه موقعیتش به خطر میفتهThe senator knew if he agreed with the reform insurance program, he would be out on a limb.
دوست علی به خاطر کمک به ما موقعیت خودشو به خطر انداخت. (ریسک یزرگی کرد)Ali's friend went out on a limb to help us.
اگه وکیل مدافع شما (برای اثبات) این اطلاعات رو نداشت، اینجوری خودشو به خطر نمینداخت.If your attorney didn't have the data, he wouldn't go out on a limb this way.
مثال: 

The senator knew if he agreed with the reform insurance program, he would be out on a limb. The public wouldn’t really like the program and would get angry. That could certainly jeopardize his position.