Actions speak louder than words

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ضرب المثل

What you do is far more important than what you say.

آنچه می کنی بسیار مهم تر از آن چیزی است که می گویی.

معادل فارسی: 

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

مثال انگلیسی: 

Children never listen to him asking them to keep cool because he loses his temper easily. He must bear this in mind that actions speak louder than words.

معنای کلمه به کلمه: 
<p dir="RTL">اعمال بلندتر از کلمات سخن می گوید.</p>

افزودن دیدگاه جدید