انجمن ها

انجمنموضوعاتارسال‌هاآخرین ارسال
مطلب جدیدی نیست
15
مطلب جدیدی نیست

پاسخ به سوالات متداول شما

1029
مطلب جدیدی نیست
مطلب جدیدی نیست

صحبت کردن (گفتار)، تلفظ، لهجه، گویش، آواشناشی

548
مطلب جدیدی نیست

مهارت های دریافتی: خواندن و شنیداری

317
مطلب جدیدی نیست

بحث و سوال درباره نامه نگاری، مقاله نویسی، رزومه، بیوگرافی و هر چیزی که به نوشتن مربوط میشه

835
مطلب جدیدی نیست
46279
مطلب جدیدی نیست
62170
مطلب جدیدی نیست
هر سوالی در مورد کلمات: تفاوت، کاربرد، یادگیری، گروه اسمی، فعلی و ... (به جز ترجمه)
2577
مطلب جدیدی نیست

دستور زبان انگلیسی (گرامر)

35133
مطلب جدیدی نیست
مطلب جدیدی نیست

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

1022
مطلب جدیدی نیست

IELTS (International English Language Testing System)

519
مطلب جدیدی نیست

GRE (Graduate Records Examination)

1122
مطلب جدیدی نیست

آزمون های دانشگاه کمبریج شامل: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ...

00 موجود نیست
مطلب جدیدی نیست
13
مطلب جدیدی نیست
00 موجود نیست
مطلب جدیدی نیست
سوال، مشکل، پیشنهاد و انتقاد شما از سایت لنگوئج تایز
1852
مطلب جدیدی نیست
انجمن اصلی مدرسین زبان در بخش انگلیسی سایت قرار دارد. http://goo.gl/12FcR0
219
مطلب جدیدی نیست

اگر دسته بندی مناسبی برای سوال یا مطلب مورد نظرتان وجود ندارد، آن را در این جا مطرح کنید.

1456
مطلب جدیدی نیست
مطلب جدیدی نیست
English Forums for EFL/ESL Learners
مطلب جدیدی نیست
873
مطلب جدیدی نیست
955
مطلب جدیدی نیست
IELTS, TOEFL, GRE, FCE, CAE and other exams...
38
مطلب جدیدی نیست
1024
مطلب جدیدی نیست
General English vocabulary and idiom questions
1540
مطلب جدیدی نیست
Questions about four skills
12
مطلب جدیدی نیست
مطلب جدیدی نیست
618