آزمون تعیین سطح آنلاین زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح آنلاین زبان انگلیسی لنگوئج تایز راهی آسان و سریع جهت سنجش سطح توانایی شما در زبان انگلیسی است. این آزمون شامل 30 سوال است.

آزمون تعیین سطح انگلیسی

در حال حاضر امکان شرکت در دو نمونه آزمون تعیین سطح وجود دارد:

  1. آزمون سریع (10 دقیقه ای) که نتیجه و تحلیل آن بلافاصله قابل دسترس است.
  2. آزمون کامل (75 دقیقه ای) (کلیه مهارت ها به همراه مصاحبه ومشاوره تلفنی)

پس از تعیین سطح ، شما می توانید در کلاسهای مجازی لنگوئج تایز ثبت نام کنید و یا به مطالعه دروس آموزش زبان بپردازید.