دیکشنری آموزشی زبان انگلیسی

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

دیکشنری آموزشی لنگوئج تایز یک فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به انگلیسی متمایز است که برخی از ویژگی های آن به شرح زیر می باشد:

  • امکان جستجوی لغات بر اساس قسمتی از سرواژه و یا معنی
  • دارای نشانه های آوایی (تلفظ) کلمه
  • دیکشنری مصور
  • دارای کلیپ ویدیویی (آرشیو کلیپ ها به تدریج افزایش میابد)
  • دارای معادل انگلیسی از چهار دیکشنری معروف
  • همراه با مثال انگلیسی و ترجمه
  • دارای طبقه بندی موضوعی
  • طبقه بندی CEFR (از لحاظ سطح دشواری لغت)

در قسمت پایین برای جستجوی واژه ی فارسی آنرا در قسمت فارسی و برای جستجوی واژه ی انگلیسی آن را در بخش انگلیسی وارد کرده و سپس روی "جستجو" کلیک کنید.

جستجوی دیکشنری با کلمات فارسی
جستجوی دیکشنری با کلمات انگلیسی
عنوان معادل فارسی
2moro -
2nite -
A bird in the hand is worth two in the bush

سیلی نقد به از حلوی نسیه

گنجشک به دست به از باز پریده

A chain is only as strong as its weakest link

نكات‌ ضعف‌ هرچيز نشانگر ميزان‌ قدرت‌ آن‌ هستند .

استحكام‌ زنجير بستگى‌ به‌ استحكام‌ ضعيف‌ ترين‌ بند آن‌ دارد.

A fool and his money are soon parted

سفیه عقل معاش ندارد.

A friend in need is a friend indeed

دوست آن باشد که گیرد دست دوست          در پریشان حالی و درماندگی

A friend who shares is a friend who cares

empty

a leopard can't change its spots

نتوان شستن از زنگی سیاهی

ز ناپاکزاده مدارید امید          که زنگی به شستن نگردد سپید

A leopard doesn't change its spots -
A man is known by the company he keeps

بگو دوستت کیست تا بگویم کیستی.

A miss is as good as a mile

آب که از سر گذشت چه یک زرع چه صد زرع. / ما که در جهنم هستیم یک پله پایین تر.

A penny saved is a penny earned

یک شاهی هم یک شاهی است.

A picture is worth a thousand words

شنیدن کی بود مانند دیدن

آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

A picture is worth a thousand words

شنیدن کی بود مانند دیدن

A trouble shared is a trouble halved -
A watched pot never boils -
abduction

آدم‌ربايى‌ كردن‌، آدم‌ دزديدن‌

Absence makes the heart grow fonder

دوری و دوستی

با اهل زمانه صحبت از دور خوش است

جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند

across

از عرض، در امتداد، به طور متقاطع

Action without thought is like shooting without aim -
Actions speak louder than words

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

actress

هنرپيشه‌، بازيگر (مونث‌)

AFAIK -
AFK -
After the feast comes the reckoning

هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند.

صفحه‌ها